Perusta työryhmä Sosiologipäiville 2017

Westermarck-seuran valtakunnalliset Sosiologipäivät järjestetään Tampereen yliopistossa 23.3–24.3.2017. Päivien työryhmien etsintä on käynnissä, joten nyt kaikki niitä ehdottamaan!

Lähetä ehdotuksesi työryhmästä sunnuntaihin 4.12.2016 mennessä päivien sihteeri Maiju Tanniselle (tanninen.maiju.m@student.uta.fi) Työryhmäehdotus sisältää työryhmäkuvauksen (150–300 sanaa) sekä työryhmän vetäjän/vetäjien nimet yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti). Työryhmät voivat olla suomen-, ruotsin, tai englanninkielisiä.

Yleistietoa vuoden 2017 Sosiologipäivistä

Vuoden 2017 Sosiologipäivien teemana on ylimäärä. Teema tarjoaa vaihtoehtoisen näkökulman aikalaiselämäntapaamme verrattuna niukkuudesta lähtevään talousteoreettisen analyysiin sekä tavanomaiseen tapaan tarkastella yhteiskunnallisia ongelmia puutteen kautta. Huomio keskittyy elämäntapaamme liittyviin perustaviin ylimääriin. Ilmakehässä on aivan liikaa hiilidioksidia ja maapallolle tulee ylimääräistä lämpöä. Euroopassa siirtolaisten liikkeet tuntuvat hallitsemattomilta. Finansialisoitunutta maailmaa leimaa jättimäisten omaisuuksien keskittyminen. Työtä vailla olevia ihmisiä on liian paljon. Kasvukeskuksissa asunnoista pyydetään ylettömiä hintoja. Suomalaisten kotien kaapit pursuavat tavaraa. Jätettä syntyy valtavasti. Terveysviranomaiset länsimaissa ovat huolissaan kansalaisten ylipainosta. Suolaa, sokeria ja rasvaa on ruokavaliossa aivan ylimääräisesti.

Sosiologipäivillä 2017 tarkastellaan, mitä sosiologi näkee, jos hän kiinnittää huomiota ylimääräisyyteen. Minkälaisia rajanvetoja suhteessa määrään tehdään? Missä asemassa ovat erilaiset yhteiskunnallisen mittaamisen tekniikat, kun määritellään sopivaa, liian vähäistä ja liiallista? Miten olemme yhdessä ylimäärän kanssa? Mitä ylimäärän ulkopuolelle jätetään? Nämä näkökulmat tarjoavat tuoreita avauksia ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun.

Päivien puhujia ovat muun muassa professori Christian Borch (Copenhagen Business School, Tanska), professori Sarah Green (Helsingin yliopisto, Suomi), professori Annemarie Mol (University of Amsterdam, Hollanti) ja professori Iddo Tavory (New York University, USA).

Tarkempi ohjelma julkaistaan vuoden loppuun mennessä.

Tiedustelut:

Konferenssisihteeri Maiju Tanninen

tanninen.maiju.m@student.uta.fi

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Turo-Kimmo Lehtonen

turo-kimmo.lehtonen@staff.uta.fi

Tervetuloa!